Vilkår for forhåndsreservasjon

Watbots AS (heretter «Watbots») har under utvikling en autonom robot for vasking av not i oppdrettsanlegg (heretter «Watbots Robot»). Vilkårene nedenfor gjelder for forhåndsreservasjon av Watbots Robot (heretter «Forhåndsreservasjon»). Ved innsendt Forhåndsreservasjon bekrefter du på vegne av din virksomhet (heretter «Potensiell Kunde») at du har myndighet til å forplikte din virksomhet og samtykker til vilkårene nedenfor.

Formålet med Forhåndsreservasjon er for Potensiell Kunde å få prioritet i produksjonskøen og for Watbots å identifisere potensielle kunder i forhold til skalering av produksjonskapasitet.  

 

Ikke et tilbud eller en avtale om kjøp/leie

Forhåndsreservasjon er ikke en forpliktelse for Potensiell Kunde til å inngå avtale om kjøp/leie av Watbots Robot. Forhåndsreservasjon er heller ikke en forpliktelse for Watbots til å tilby en avtale om salg/leie til Potensiell Kunde. Forhåndsreservasjon gir kun en indikasjon for potensiell interesse i å inngå en slik seinere avtale. 

Det gjøres oppmerksom på at Watbots Robot foreløpig ikke er kommersielt tilgjengelig. Tidligste prognose for forventet kommersialisering er  Q2 2022 . Potensiell Kunde vil fremover få oppdateringer i forhold til pris for leie/kjøp, forventet leveringstid og vil få oversendt de nærmere vilkår som vil gjelde for en avtale. Slik informasjon vil bli sendt til den epostadresse som Potensiell Kunde har oppgitt og Potensiell Kunde samtykker til at slik informasjon kan sendes fra Watbots til oppgitte epostadresse. 

 

Vederlag for Forhåndsreservasjon

Vederlag for Forhåndsreservasjon er NOK 1.000,- + mva, pr Watbots Robot som reserveres. 

Watbots vil fakturere avtalt beløp og faktura vil ha 14 dagers forfall. Faktura må betales innen rimlig tid for å beholder den reserverte plassen i køen.

 

Rett til å kansellere Forhåndsreservasjon

Både Potensiell Kunde og Watbots kan, uansett grunn, når som helst kansellere inngåtte Forhåndsreservasjon, uten forpliktelser eller ansvar ovenfor den annen part.  

Dersom Forhåndsreservasjon kanselleres, uansett av hvem, vil innbetalt vederlag for Forhåndsreservasjon ikke tilbakebetales.

Kansellering fra Potensiell Kunde gjøres via Watbots webside ved å benytte Kontakt oss skjemaet. Kansellering fra Watbots vil gjøres til den epostadresse Potensiell Kunde har oppgitt for korrespondanse med Watbots. 

 

Nærmere informasjon om Watbots Robot

Watbots Robot er fortsatt under utvikling. Informasjon om produktet, herunder men ikke begrenset til tekniske beskrivelser, pris og tentativt tidspunkt for levering, som oppgitt i eksempelvis markedsføringsmateriale, presentasjoner og på webside er derfor foreløpige og kan endres. Endelig informasjon vil bli beskrevet når Watbots åpner for avtaleinngåelse.

 

Lovvalg og verneting

Denne avtale om Forhåndsreservasjon er underlagt norsk rett. Potensiell Kunde samtykker til Oslo tingrett som eksklusivt verneting for forhold som knyttes til Forhåndsreservasjon.