Watbots henter 20 mill kr, emisjon ble overtegnet!

Daglig vask av not! Daglig inspeksjon! Avansert analyse med autonome roboter, som vil endre oppdrettsbransjen helt. Det fenger: Overtegnet, og med over 20 mill kr i ny egenkapital, så øker Watbots farten og får med seg svært gode investorer på laget.

 

Sandnessjøen, 23.06.2021

 

–  Valinor går inn med 10 mill kr og får styreplass hvor Lars Helge Helvig tiltrer styret. Valinor har tung erfaring med roboter, engineering og oppdrett gjennom sine investeringer i Halodi Robotics, Icon Systems, ViewPoint SpiderCage, SubC3D, SeaFarm, FishGlobe, AquaBio, og har vært sentrale i listingen av selskapene Zaptec, Norsk Solar og Kyoto på Euronext Growth.

 

–  Familien Austigard går inn med 10 mill kr og får styreplass med Arild Austigard. Austigard har mange års erfaring fra robotikk, droner og engineering gjennom blant annet selskapene Robotic Drilling Systems, Øglænd System, KVS Technologies, og Beyonder.

 

«Vi er svært stolt over å få med oss så erfarne og gode investorer til å løfte Watbots!», sier daglig leder Håvard Lillebo. «Vi har allerede nådd gode milepæler teknisk, og totalt fått på plass 33 mill kr i funding siden september 2020 – ganske imponerende! Watbots tar med dette en klar ledelse på autonome roboter for oppdrettsbransjen», smiler Lillebo.

 

«Groe på nøter er i dag en stor utfordring for bransjen. Tradisjonelle tiltak er kostbare, har negativ påvirkning for fiskevelferden og forurenser miljøet med kobber rundt oppdrettsanleggene. Vi tror at Watbots autonome robot kan løse flere av bransjens utfordringer med deres innovative tilnærming til daglig vask, inspeksjon og rapport på nota», sier Pål Selboe Valseth, daglig leder i Valinor.

 

«Vi likte tilnærmingen til hardware og software. En autonom robot med daglig vask av nøter vil sikre en skånsom behandling som reduser slitasje og skader, samt forlenger notas levetid. Analyser av notens tilstand gir lavere utgifter til vedlikehold og fortløpende rapporter om mulig uønskede hendelser, og med dette redusere risiko for rømming. Vi tror produktet vil oppleves som betryggende og lønnsomt for oppdrettere, samt helsefremmende og miljøvennlig for fisken oppi og utenfor nota», sier Arild Austigard.

 

«Rensefisk er en viktig del av oppdrettsnæringen. En autonom robot som sikrer rene nøter uten å stresse mat- og rensefisk tror vi blir et viktig grep i å sikre bedre fiskevelferd. I tillegg vil det lønne seg for oppdretterne ettersom at tradisjonell vask av nøter med høytrykksspyling er kostbart og stresser fisken som påvirker appetitten negativt.», forteller Petter Aanonsen, direktør for Valinor Sea.

 

Watbots har ennå ikke gått ut med det faktiske konseptet og holder kortene tett til brystet. Et patent er sendt inn, og 4 nye patenter vil sendes inn for å sikre IP.

 

Watbots planlegger å vise den autonome roboten under AquaNor messen i august 2021.

Les flere nyheter