Watbots roboter får 5,5 mill kr fra Innovasjon Norge

Watbots får anerkjennelse og betydelig støtte fra Innovasjon Norge sitt miljøteknologiprogram. Totalt satses det nå 12,5 mill kr på Watbots «Neste generasjons autonome roboter for havbruksnæringen.»

 

Sandnessjøen, 2.mars 2021

 

«Dette er en gledens dag, og 5,5 mill kr i støtte fra Innovasjon Norge er en god anerkjennelse av prosjektet og teamet, og viktig støtte. Med nå 12,5 mill kr i finansiering viser vi alle at Watbots er i proff-ligaen», sier daglig leder i Watbots, Håvard Lillebo. «Vi vil gi honnør til Innovasjon Norge for en svært grundig og profesjonell prosess. Det tok 8 måneder å få godkjent prosjektet, men all dokumentasjon som er utarbeidet som svar på alle krav og spørsmål har stor verdi for Watbots, og dette vil gjøre det lettere å tiltrekke seg investorer fremover.»

 

Kravene for å få denne type miljøteknologitilskudd er omfattende, og her har alt fra prosjektkvalitet, innovasjonshøyde, patenter, konkurransesituasjon, markedspotensial, samfunnseffekt, miljøeffekt, gjennomføringsevne og team blitt nøye vurdert. «Og ikke nok med Innovasjon Norges egne vurderinger – en uavhengig ekspertgruppe har vært involvert, og gav oss en svært sterk 5,2 av 6,0 mulige poeng i sin evaluering av hele konseptet», forteller Lillebo. «Jeg må si jeg satte stor pris på kommunikasjonen med ekspertpanelet – og vi fikk også flere gode innspill og tanker som vi vil ta med oss videre.»

 

«Den solide satsingen på 12,5 mill kr viser at både investorer og Innovasjon Norge har stor tro på prosjektet. Da vi sendte inn søknaden i juni 2020, hadde vi ingen investorer på plass, og vi satte selv betingelsen på at vi skulle klare åskaffe 7 mill kr i egenkapital. Det klarte vi. Det er alt for mange oppstartsselskap som legger ut på ambisiøse reiser uten å ha et solid finansfundament på plass. Det har vi, og dette er ett av de viktigste redskapene i verktøykassa», sier Lillebo.

 

Watbots har en svært spennende teknologi som radikalt endrer måten nøter vaskes på. En fast robot pr not, som daglig vasker nota på biofilmnivå uten noen form for menneskelig styring, og samtidig samles det inn masse data. «Neste generasjons autonome roboter for havbruksnæringen» handler mye om sensorikk, data og bruk av AI (Artificial Intelligence) for å tolke store mengder data.  Med vår kartlegging av nota, får man et detaljert bilde helt ned på maskenivå, deretter brukes avansert AI til å analysere utvikling og trender. «Det å kartlegge 6.000-8.000 m2 not (avhengig av størrelse) så ofte, og ned på 1/100 mm, genererer store mengde data, men tenk på all den kunnskapen som kan trekkes ut av dette og gi oppdretterne innsikt i hva som skjer nede i nota på en helt annen måte enn i dag», sier Lillebo.

 

«Å løse algebegroing på biofilmnivå med daglig vask åpner opp for bruk av en helt annen teknologi enn det som er sett før i denne næringa.» sier Lillebo. «Dette vil åpne opp for å redusere dagens arbeidskrevende og kostnadsdrivende ROV-operasjoner, bedre fiskehelsen, redusere risiko, redusere forurensning, og forebygge rømming. Det er også en helt klar ambisjon for selskapet at vi skal eliminere kobbernøter for bransjen, så dette er på alle måter et grønt miljøteknologi-prosjekt, som vi nå også har Innovasjon Norge sitt stempel på.»

 

Selskapet har bygd opp et solid ingeniørteam i Sandnessjøen og har sikret 3 spennende og krevende pilotkunder som er tett på utviklingen. Det er svært solid bransjekompetanse i prosjektet med betydelig erfaring fra første generasjon «autonome» roboter, andre prosjekter som ikke fikk det til, samt dagens «state of the art» ROV roboter. Watbots har bygd på denne erfaringen og har utviklet en unik teknologi som vil beskyttes igjennom 3-4 patenter. Teamet i Sandnessjøen jobber nå intensivt med robotbygging, og har allerede passert flere tekniske milepæler de siste ukene.

 

Ta kontakt om du har spørsmål

Les flere nyheter