Watbots satser tungt på autonome roboter!

Høsten 2020 ble det hentet inn 7 millioner i egenkapital. Robotselskapet bygger i det stille opp det de kaller “Neste generasjons autonome roboter for havbruksnæringen”.

 

Sandnessjøen, 17.februar 2021

 

Watbots har en svært spennende teknologi som radikalt endrer måten nøter vaskes på. Selskapet har søkt patent og vil foreløpig ikke gi ut noe informasjon om teknologien. «Det eneste vi kan si er at roboten er ledningsfri og ikke bruker trustere.» sier CEO i selskapet, Håvard Lillebo. «Og, det vil være en fast robot per not, som vasker på daglig basis uten behov for menneskelig styring, og det samles inn masse data.»

 

Selskapet har bygd opp et solid ingeniørteam i Sandnessjøen og har sikret 3 spennende og krevende pilotkunder som er tett på utviklingen. Det er svært solid bransjekompetanse med i prosjektet som har betydelig erfaring fra første generasjon «autonome roboter» – andre prosjekter som ikke fikk det til – samt dagens «state of the art» ROV roboter. Watbots har bygd på denne erfaringen og har utviklet unik teknologi som vil beskyttes igjennom 3-4 patenter. Teamet i Sandnessjøen jobber nå intensivt med robotbygging.

 

«Å løse algebegroing på biofilm nivå med daglig vask åpner opp for bruk av helt annen teknologi enn det som er sett før i denne næringa.» sier Lillebo. «Dette vil åpne opp for å redusere dagens arbeidskrevende og kostnadsdrivende ROV operasjoner, bedre fiskehelsen, mindre risiko, mindre forurensning, og forebygge rømming. Det er også en helt klar ambisjon for selskapet at vi skal eliminere kobbernøter for bransjen – så dette er på alle måter et grønt miljøteknologi-prosjekt.»

 

All sensorikk i robotene åpner for BIG data analyser, og selskapet tenker legge til rette for åpne APIer og gjøre alle data tilgjengelig for oppdretterne. Med vår kartlegging av nota så får man et detaljert bilde helt ned på maskenivå, og så brukes avansert AI (Artificial Intelligence) til å analysere utvikling og trender. «Det å kartlegge 6.000-8.000 m2 not (avhengig av størrelse) så ofte, og ned på 1/100 mm, genererer store mengde data, men tenk på all den kunnskapen som kan trekkes ut av dette og gi oppdretterne innsikt i hva som skjer nede i nota på en helt annen måte enn i dag.», sier Lillebo.

 

«Enn så lenge vil selskapet fortsatt være i «secret-modus», men Watbots kommer med mer teknisk informasjon så snart vi har patentene på plass», avslutter Lillebo

 

Ved spørsmål ta kontakt.

Les flere nyheter